PHILOSOPHY

Trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và thế giới và trở thành một công ty được mọi người trên toàn thế giới cần đến.

COMPANY

Hồ sơ công ty
Tên công ty Công ty thimy
Tổng giám dốc DANG THI VIET CHAU
Địa chỉ 4-1-1 Hiyoshicho, Nagata, thành phố Kobe, tỉnh Hyogo
TEL/FAX TEL:078-599-8002
FAX:078-599-9466
E-mail info@thimy.co.jp
Thành lập Tháng 9 năm 2019
Vốn diều lệ 10 triệu yên
Danh mục kinh doanh Xuất nhập khẩu
・Cửa hàng được quản lý trực tiếp
・Bán hàng online
Tháng quyế Cuối tháng 7
Ngân hàng MUFG Bank, Ltd.・THE SAN-IN GODO BANK,LTD.・Kobe shinkin bank・Kinkisangyo Shinkumi Bank・The Bank of Kyoto, Ltd.

COMPANY

Hồ sơ công ty
Tên công ty Công ty thimy
Tổng giám dốc DANG THI VIET CHAU
Địa chỉ 4-1-1 Hiyoshicho, Nagata, thành phố Kobe, tỉnh Hyogo
TEL/FAX TEL:078-599-8002
FAX:078-599-9466
E-mail info@thimy.co.jp
Thành lập Tháng 9 năm 2019
Vốn diều lệ 10 triệu yên
Danh mục kinh doanh Xuất nhập khẩu
・Cửa hàng được quản lý trực tiếp
・Bán hàng online
Tháng quyế Cuối tháng 7
Ngân hàng MUFG Bank, Ltd.・THE SAN-IN GODO BANK,LTD.・Kobe shinkin bank・Kinkisangyo Shinkumi Bank・The Bank of Kyoto, Ltd.

HISTORY

Lịch sử
令和元年
9月

株式会社天美設立

令和2年
8月

医薬品販売業許可証(卸売販売業)(00006300032)

8月

医薬品販売業許可証(店舗販売業)(第226YY1012号)

令和4年
7月

酒類販売業免許取得(長田法第114号)

9月

神戸市長田区日吉町4丁目1-1に本社移転

HISTORY

Lịch sử
令和元年
9月

株式会社天美設立

令和2年
8月

医薬品販売業許可証(卸売販売業)(00006300032)

8月

医薬品販売業許可証(店舗販売業)(第226YY1012号)

令和4年
7月

酒類販売業免許取得(長田法第114号)

9月

神戸市長田区日吉町4丁目1-1に本社移転

FACTORY

FACTORY

CERTIFICATE

Giấy chứng nhận